Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 04 2018

17:04
0495 8b84
Reposted fromipo ipo viatoffifee toffifee
17:03
7760 27b2 500
Porto '18
Reposted fromFuel Fuel viapoppyseed poppyseed
16:59
4289 6e6d
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
16:59
4007 e262
Czy trzeba coś jeszcze dodawać?
Reposted fromperseweracje perseweracje viatoffifee toffifee
16:58
2192 c90c 500
Twój Vincent.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viairmelin irmelin
16:55
Chciałbym Cię dotknąć
Lecz dłonie zaciskam w pięść

(...)

Zaciskam zęby
Żeby więcej nie powiedzieć
— "Znam Cię na pamięć"; Cool Kids Of Death
Reposted fromciarka ciarka viatoffifee toffifee
16:55
8496 4bef
Reposted fromfuckblack fuckblack viatoffifee toffifee
16:54
9971 8920 500
Reposted frombrumous brumous viatoffifee toffifee
16:54
7400 89aa
Reposted frompussyporn pussyporn viapassionative passionative
16:54
6206 2dc2 500
16:53
Kto urodził się z podwyższoną wrażliwością wie, jak trudno jest przełknąć życie. I wszystko, absolutnie wszystko pożera nas. W całości.
Reposted fromohmarilyn ohmarilyn viapassionative passionative
16:53
6641 21e8 500
Reposted from4777727772 4777727772 viacysia cysia
16:53
2424 c28a 500
Newsweek
Reposted frompiehus piehus viatoffifee toffifee
16:51
Uwalnia się przy śmierci bakterii. Miliony stworzeń giną dla Twojej przyjemności! (*snifffff*)
Reposted fromRynn Rynn viapoppyseed poppyseed
16:50
0991 f232 500
Reposted fromomphh omphh viairmelin irmelin
16:50
2092 e415 500
<3
Reposted fromredhairwitch redhairwitch viairmelin irmelin
16:49
5213 aab9 500
Reposted fromsmall-town-nerd small-town-nerd viairmelin irmelin

October 28 2018

14:04
14:03
3170 6130 500
Reposted fromkrzysk krzysk viadefinition-of-sex definition-of-sex
14:02
1771 cb47 500
Reposted fromkrzysk krzysk viadefinition-of-sex definition-of-sex
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl